Skip to main content

12.08.2013  

bilde
Åge Jakobsen talte over dette emnet

«Jeg vil bygge min menighet»

Så er vi i gang igjen etter ferien og Åge Jakobsen talte søndag om at vi er kalt til å være levende steiner i Guds byggverk, som er menigheten. «Det er nok av de som vil bygge forskjellige byggverk, også menigheter. Men Jesus skal bygge SIN menighet, og der skal vi være hans levende stener» sa han blant annet.

Det er viktig at ikke noen er misunnelig og vil ta den andres plass, for da blir det ikke lenger orden og resultatet blir ikke perfekt. Symfonien øver utrolig mange timer for at det skal bli bra. Mange timer hjemme i enerom, for så komme sammen og spille det vakreste stykket.

Dette er et flott bilde på hvordan det skal være i Guds menighet. Den Hellige Ånd er dirigenten og vi er de forskjellige instrumentene. Vi spiller ikke om de fire årstidene, men om Jesus Kristus. Menigheten skal være et samspill på samme måte som et symfoniorkester. Paulus bruker også et annet bilde på menigheten som understreker avhengigheten og samspillet mellom hver enkelt i menigheten. I 1.kor 12. 12 -27 sier han at vi alle er et lem på Kristi legeme. Vi er alle satt på legemet. Ofte tar vi ut mennesker til de forskjellige gjerningene ut fra de ressurser vi ser de har.

Vi må forstå Guds vilje, underordne oss hverandre, finne plassen i orkestret. Filip 2. 1-5 sier at vi skal akte andre høyere enn oss selv og glede oss over hverandre. Kappes om å hedre hverandre. Vi må ikke være redd for å rose hverandre.

bilde

Vi hadde også besøk av Else og Arild Knedal, som var på sommervisitt i nord. De sang en par sanger og understreket at det alltid var så godt å komme til Betania.