Skip to main content

31.08.2018  

bilde

Levende steiner - et åndelig hus

Peter skriver i sitt brev at vi er kalt til å bli sammenføyd til en Guds bolig, et åndelig hus. Menigheten er ikke en vanlig bygning eller en kirke, det er et levende fellesskap, en bygning hvor du og jeg som har tatt imot Jesus Kristus er byggesteinene.

Guds ord sier: «og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus» 1Pet 2:5. Paulus bruker det samme bilde da han skriver til menigheten i Korint. Han sier til dem: «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere» 1Kor 3:16-17.

Bibelen bruker ulike bilder på menigheten, en kropp med mange lemmer, Jesus er vintreet og vi er grenene, og ikke minst et tempel. Alle disse bildene har en ting felles, de beskriver oss ikke bare som enkeltpersoner, men som et levende fellesskap mellom de som har blitt født på ny. Et fellesskap med hverandre og med Jesus Kristus som er menighetens Herre.

Levende steiner

En stein har ulike sider som kan illustrere ulike sider av vårt kristusliv liv og det ansvar vi er gitt. Om skal bli sammenføyd til et åndelig hus må Jesus få hver enkelt av oss på den plassen han vi ha oss. Bjørn Henrik talte sist søndag om at det er Herren som bygger huset, ikke vi. Det er Jesus som er byggmester og han ønsker å forme oss slik at vi finner vår plass i menigheten.

Søndag 19. august talte Steinar om den første siden, undersiden eller hvilesiden. Alt avhenger av at hver byggestein ligger støtt ned mot grunnvollen. Vi må finne hvile i Jesu forsoningen først og fremst. Alt i Guds rike begynner med hvile, at vi lar Jesus bære oss og det han vil gjøre gjennom oss. Det er hans menighet og vi skal få sette vår lit ham. Først når du og jeg har funnet hvile kan vi bære andre og ble en god stein å bygge på.

De neste søndagene skal vi ta for de andre sidene ved det å være en del av Guds tempel, det stedet som bringer himmelen til jorden. Der mennesker kan komme å finne fred med Gud og som prester få frembære hellige offer for Gud.