Skip to main content

21.05.2013  

bilde
Arnøybrødrene med musikere. Innfelt: Lovsangsteamet fra familiekirka og pastor Arne Nymoen

Pinsestevne 2013

«Da pinsedagen kom, var de alle samlet», slik starter fortelling om den første pinsedagen og slik var det også på årets pinsestevne. Venner fra distriktets menigheter hadde satt hverandre stevne på Fauske. Arnøybrødrene og lovsangere fra Familiekirka, Bodø, ledet an i sangen.

bilde

Et viktig moment med hele stevne er at distriktets egne krefter fyller plattforma. Igjennom en slik felleskapsdag knyttes vi tettere sammen og kjenner at det er godt å være sammen.

bilde

Det gror i landsdelen og det er alltid inspirerende å se inn i små tindrende barneøyne.

bilde

Pastorene Arne Nymoen, Familiekirka Bodø, Lars Gunnar Pahlm (bilde), Filadelfia Bodø, og vår egen pastor Steinar Slotten deltok også. Arne talte på det første møte og at vanndyp kaller på vanndyp. Gud kaller oss til et dypere felleskap med ham. Lars Gunnar talte om hvor viktig Ånden er for menigheten.

bilde

Ungdommen med eget misjonsprosjekt

Under stevnet solgte ungdommen i menigheten såpe til inntekt for misjonen. De hadde laget flotte såpestykker med skriftsteder på, flott innpakket. (Dette vil vi dekke i en egen reportasje)