Skip to main content

14.01.2013  

bilde

Flott møte med ES-teamet

Det ble et flott møte søndag kveld, hvor ES-teamet fra Sandvik sang og vitnet. Det er alltid sterkt å høre hva Jesus har gjort i menneskers liv.

bilde

Tidligere i uka har de vært med i Steigen, og det meldes om gode møter der ute. De har evangelisert og hatt møte på eldresenteret (bildet). Lederen for teamet, Eirik Johannessen, sier at de kom i kontakt med flere søkende mennesker der.

bilde

Søndag kveld fikk vi del i sterke vitnesbyrd fra gutta og Eirik Johannessen talte om at Jesus ønsker å sette oss fri fra vanmaktsånd. Den vil knuge oss ned og gjøre vårt indre menneske krumbøyd og ødelegger vårt selvbilde. Når Jesus får sette oss fri kan vi rette oss opp.

Mange søkte Gud i ettermøtet og det var tydelig at Gud berørte mange denne kvelden.