Skip to main content

24.10.2012  

bilde
Pastor Steinar Slotten

Egen menighetshåndbok

Nå starter vi behandlingen av menighetens nye Menighetshåndbok. Den skal fremlegges og behandles over flere menighetsmøter frem til årsmøtet 2013. «Dette blir et viktig dokument for oss som menighet», sier pastor Steinar Slotten.

Menighetsboka vil bestå av ulike deler

Menighetshåndboka vil blant annet beskrive menighetens visjon og oppdrag, vedtekter og menighetens trosgrunnlag. Denne delen vil senere også bli en del av et eget hefte som heter «Velkommen til menigheten».

Vi ønsker igjennom dette å synliggjøre menighetens åndelige ståsted og styresett. Vi ønsker også å definere de ulike tjenestene og funksjonene som menigheten har. Derfor har vi et eget kapittel med retningslinjer og prosedyrer for innsettelse av pastor, eldste, tjenere, og andre åndelige og praktiske tjenester. Dette vil skape trygghet og forutsigbarhet.

Vårt ønske er at de som tilslutter seg menigheten skal vite hva vi står for. Vi ønsker også at de skal være kjent med hva de kan forvente av menigheten og hva menigheten forventer av den enkelte.

Menighetshåndboka er også ment å skulle være en ressurshåndbok for menighetens lederskap. Håndboka vil derfor ha et eget kapittel for lederskapet. Her vil vi utarbeide læremessige veiledninger som tar for seg menighetens syn og praksis på ulike områder, som nattverd, dåp, ekteskap osv.

Med andre ord står vi ovenfor et omfattende arbeid. Pastor Steinar har arbeidet med dette over lang tid og håndboka er nå klar til å legges frem for menigheten. Her vil den bli gjennomgått. «Det er viktig at menigheten har et eieforhold til et slikt dokument, derfor er det viktig å bruke tid sammen på dette» sier Steinar.