Skip to main content

08.10.2012  

bilde
Til høyre: Pastor Lars Gunnar Pahlm

Pastorinnsettelse i Bodø

Søndag kunne vennene i Filadelfia Bodø formelt ønske sin nye pastor Lars Gunnar Pahlm velkommen. Det var dekket til fest og det var hilsener fra byens menigheter og fra distriktet. Det var vår egen pastor, Steinar Slotten, som forestod selve innsettelsen.

Lars Gunnar Pahlm er fra Kalmar, i Sverige, og familien vil fortsatt være bosatt der. Barnas skolesituasjon er en av grunnene til at Lars Gunnar velger å pendle til Bodø. Det betyr at han må være mye borte fra familien, men han kjenner at han er på rett plass.

bilde

Steinar Slotten tok utgangspunkt i Davids hyrdesalme, salme 23. her sier David at han «mangler ingenting». Dette er en tilstand vi mennesker trolig søker etter hele livet. Også i menigheten søker vi å få dekket slike grunnleggende behov som denne salmen uttrykker, tilfredshet, trivsel og trygghet. Menigheten skal være et sted der jeg får åndelig mat og får oppleve å komme til hvile. Tryggheten med å ha en pastor (hyrde) kommer kanskje aller best frem i vanskelige situasjoner. Når man må gå i dødsskyggens dal, da er det godt å ha en hyrde som kan dekke bordet, gi ord og trøst. Slotten pekte videre på at menigheten også er et sted å tjene. På samme måte som konger og prester ble salvet til tjeneste, er det hyrdens oppgave å oppdage den enkeltes tjeneste. Han sa også at menigheten er et sted man bor eller har som et hjem. Det er ikke bare et opplevelsessenter man går og besøker. Under en slik hyrdetjeneste vil menighetens fellesskap preges av tilfredshet og ikke «mangle noe».

bilde

Eldste Svein Wangen overbrakte en hilsen og en blomst fra menigheten vår her på Fauske. Han understreket også hvor viktig det er at menigheten står sammen. Han sa også at vi på Fauske vil fortsatt be om fremgang og vekst for menigheten her ute.