Skip to main content

13.08.2012  

bilde
Bilde: Gilmar Borges

Vi må våge å vise vår tro

Søndag talte Gilmar Borges om hvor viktig det er å ha rett fokus. Peter gjorde det umulige så lenge han så på Jesus. Han gikk på vannet helt til han skiftet fokus og begynte å se på bølgene. Peter lærte av sine feil, og det gjorde at han til slutt ble veldig frimodig.

På vei til et bønnemøte traff han og Johannes en lam mann som satt og tigget. Da sier de: «Se på oss!» Dette sa de ikke for at de var så rike eller vellykket på noen måte. De sa dette fordi de visste hvem de var. De var Jesu disipler og bærere av all åndelig velsignelse og kraft. Derfor sa de til den lamme: Men Peter sa: Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn – stå opp og gå! (Apg 3:6).

Vi må våge å vise våre arbeidskamerater og venner at vi tror på Jesus. Vi må bli bevisstgjorte på at vi er kalt til å være synlige i denne verden. Du må våge å si: «Se på meg!» i tro på den kraft som bor i deg.