Skip to main content

26.03.2012 | av Steinar Slotten  

bilde

Norsk mediedekning gjør Israel til syndebukk

Med Israel for fred (Miff) viser til at konflikten mellom israelere og palestinere får mer medieomtale enn andre og blodigere konflikter i verden. Arne Jensen, i Norsk Redaktørforening, ser ikke bort fra at norske medier løper i flokk i sin dekning.

Nyhetsbyrået NTB lager mange av de sakene som norske medier presenterer. Miff har sammenlignet dekningen av store konflikter i perioden 2008-2011. I denne perioden anslår FNs utsending Gordon Weiss at 40 000 tamiler ble slaktet ned bare i 2009. Man regner med at rundt 8 000 mennesker et blitt slaktet ned i Syria, siden i mars i fjor. I hele perioden 2008-2011 har drøyt 2000 mennesker mistet livet i konflikten mellom palestinere og israelere. I januar 2009, mens krigen raste både på Gaza og Sri Lanka, ble Israel omtalt i 566 nyhetsmeldinger fra NTB, mens Syria og Sri Lanka var omtalt 52 ganger. Tallene viser at Israel fikk langt større omtale enn de andre konfliktene, selv om borgerkriger på Sri Lanka og i Syria krevde flere menneskeliv enn konflikten mellom israelere og palestinere.

bilde

Til VG sier Conrad Myrland (bilde), daglig leder i MIFF at: Dette skaper et uproposjonalt bilde av konfliktene i verden, der nordmenn forledes til å tro at Midtøsten-konflikten er så mye verre enn alle andre konflikter. Israel gjøres til syndebukk og Midtøsten-konflikten blir oppfattet som alle konflikters mor. Myrland sier videre, Fordi NTB skrev ti ganger mer om Israel enn Sri Lanka denne måneden, skapes det inntrykk av at det som skjedde på Gazastripen var mye verre enn det som skjedde på Sri Lanka. De faktiske dødstallene viser at det motsatte var tilfelle. Det er et tankekors at konflikter i Sudan og Kongo, som det siste tiåret har kostet millioner av mennesker livet, ikke får en mediedekning som engang er i nærheten av nivået for Midtøsten-konflikten.

I en artikkel på VGnett, søndag 25. mars 2012 forteller Ervin Kohn, leder og forstander i Det Mosaiske Trossamfunn, hva han tror er årsaken til dette. Veldig mange i Norge har et emosjonelt forhold til Israel og norske politikere posisjonerer seg i forhold til konflikten. Konflikten mellom Israel og palestinerne regnes nærmest som et innenrikspolitisk forhold i Norge, sier han. Han mener Israel har rollen som den store stygge ulven i den norske folkeopinionen. I det norske narrativet* er noen sterke og slemme, det er israelerne og jødene. Andre er svake og ofre, det er palestinerne. Norge holder alltid med den svakere part, sier han.
*fremstilling

Med Israel for fred har talt antall nyhetsmeldinger fra NTB som inneholder disse ordene i perioden 2008-2011. MIFF har brukt mediedatabasen Atekst som utgangspunkt for sine søk.

  • Israel: 6851
  • Egypt: 3907
  • Syria: 2296
  • Sri Lanka: 1152

Kilder:
VGnett «Norsk mediedekning gjør Israel til syndebukk» Øyvind Gustavsen, 25.03.2012 http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10064560

Miff.no: http://www.miff.no/?s=mediadekning