Skip to main content

22.03.2012  

bilde

KRF: Kristendommen styrkes i Grunnloven

Krf skriver på sine nettsider at kristendommen ikke tas ut av Grunnloven slik mange nå hevder. Det er Luther som tas ut. Nestleder Dagrun Eriksen sier at den nye verdiparagrafen styrker kristendommen som vår nasjons verdigrunnlag.

I 2008 ble stat/kirke-forliket inngått av alle stortingspartiene. Forliket hadde som mål å gi mer selvstendighet til Den norske kirke som trossamfunn gjennom å løsne på båndene mellom staten og kirken. Kirken ville dermed selv blant annet få utnevne biskoper og proster. Det ble da naturlig å erstatte § 2 i grunnloven hvor det blir slått fast at "Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.", med en verdiparagraf for nasjonen.

Misoppfattet

Noen har forsøkt å fremstille det som om vi nå skal fjerne Jesus fra Grunnloven. Det er absolutt ikke riktig. Tvert i mot har vi fått gjennomslag for at kristendommen fortsatt skal være grunnlaget for Grunnloven og for det norske samfunnet, sier Eriksen

Det ble enighet om at § 2 endres til:

"Verdigrundlaget forbliver vaar kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettigheder".

Ordet ’forbliver’ betyr at Grunnlovens kristne forankring videreføres. I tillegg erstattes formuleringen ’den evangelisk-lutherske trosretning’ med begrepet ’kristne’, som dermed inkluderer alle kristne i Norge og ikke bare lutheranere.

KrF var med på å sikre og styrke kristendommen i den nye verdiparagrafen. Vi tror den nye paragrafen er et bedre verktøy for å sikre fortsatt forankring i kristent verdigrunnlag enn den gjeldende – og dermed også et bedre virkemiddel for å sikre at samfunnet fortsatt bygger på denne arven, avslutter Eriksen.