Skip to main content

19.01.2012  

bilde

Jødehat i Norge

12.okt. 2011 skriver en 15 år gammel jødisk jente et stykke i Aftenposten der hun sier: «Jøde!» er et hyppig brukt skjellsord. Ikke bare til jøder, men til alt og alle. «Jøde!» hvis man får dårlig på en prøve. «Jøde!» hvis man bommer på målet i fotball.