Skip to main content

23.12.2011 | av Steinar Slotten  

bilde

Det er med dyp sorg...

Det er med dyp sorg vi mottok beskjeden om Gerd Hansen bortgang. At du så brått ble revet vekk er vanskelig for oss å forstå. Under julaftens gudstjeneste vil vi markere at din plass i blant oss nå står tom.