Skip to main content

06.06.2011  

bilde

Vi kan gjøre mye, men Jesus gjør mer

Søndag gjorde menigheten gjenvisitt til Filadelfia Bodø. Vi deltok med sang og vitnesbyrd, og flere søkte Gud i ettermøtet. Flere avla sitt vitnesbyrd og en av dem var Anna. "Vi kan gjøre mye, men Jesus gjør mer - han gjør mirakler", sa hun blant annet.

Dette var kvelden da vitnesbyrdene slo an tonen. Da pastor Steinar skulle ta avslutningen begynte han med å si at Hebreerbrevets forfatter sier i en anledning at "etter tiden burde dere alle være lærere - i dag tror jeg dette bibelverset har gått i oppfyllelse". Han summerte opp noe av det som hadde kommet frem, og pekte på at Jesus ser deg. Han har gjort alt ferdig for oss og gitt oss et testamente på at det er vårt alt sammen. Han gjør mirakler når vi søker Ham. Han ser deg, han bryr seg om den ene. Det var tydelig at budskapet berørte mange og som ønsket forbønn.

Takk til vennene i Bodø for en flott kveld og for god servering etter møtet. Det var en fornøyd gjeng som noen timer senere kunne sette kursen tilbake til Fauske.