Skip to main content

04.04.2011  

Nye ønsket velkommen

Søndag kunne menigheten ønske søskene Celja og Neia velkommen. De er søstre og Gilmar Borges er deres bror, og som allerede tilhører menigheten sammen med sin familie.

Neias sønn Kaio (13) går også inn i menigheten sammen med mamma. De har gått i menigheten en tid og de trives godt her.