Skip to main content

14.03.2011  

Vitnemøte

Søndag 13. mars hadde vi et herlig vitnemøte der alle generasjoner deltok. Expect var med og ledet i lovsang og kom med sine vitnesbyrd. De unge er på gang!

bilde

Her er det Jomar som leser Salme 23:
David. Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

bilde

Bjørn Henrik leste fra Salme 59.17-18: Men jeg vil synge om din styrke, jeg vil juble om morgenen over din miskunnhet. For du er blitt min borg og min tilflukt den dag jeg er i nød. Min styrke! Jeg vil synge for deg, for Gud er min borg, min miskunnhets Gud.bilde

Isac leste Rom. 8.1: Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.bilde

Victor leste i fra Ef. 2.8-10:
For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.


bilde

Simen leste Joh. 3.16: For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.