Skip to main content

30.01.2011  

Gud forvandler mennesker

Søndag talte pastor Steinar over hva det vil si å vandre med Gud. Gilmar Borges fulgte opp i avslutningen ved å peke på at Herren forvandler mennesker når vi velger å vandre med Ham. I forbindelse med lovsangen tidlig i møte søkte mange frem for å bli bedt for. Flere var med å be for disse og vi kjente Guds kraft var tilstede.

Steinar tok utgangspunkt i 5. Mos. 5:24, der det står at Enok vandret med Gud. Spørsmålet vi kan stille oss er hva det vil si å vandre med Gud?

I avslutningen av møte fortalte Gilmar om Isadora, en kvinne som levde på gata i Brasil. Hun kom til menigheten der Gilmars søster er pastor. Hun var utsultet og menigheten gav henne mat. Ikke nok med det, de vasket henne og gav henne nye klær. Hun møtte mennesker som ikke bare ville utnytte henne, men igjennom sitt liv viste hva som skjer når mennesker vandrer med Gud. Isadora ble frelst og bestemte seg for å gi sitt liv til Jesus. Hun begynte selv å vandre med Gud. Hun fikk kall til tjeneste og er i dag i heltidstjeneste for Herren.

Gilmar var så takknemlig for å få lov til å være en del av menigheten og ønsker selv å være en mann som vandrer med Gud. Denne søndagen sprengte han en barriere for seg selv, ved å vitne på norsk for første gang i menigheten. Det var veldig bra og vi gleder oss over at han nå kan gjøre seg så bra forstått på norsk. Gud velsigne deg Gilmar, vi er viss på at Herren ska bruke dere til store ting.