Skip to main content

10.01.2011  

Nye ønsket velkommen

Å ønske nye velkommen i menigheten er en flott start på det nye året. Her ser vi Gerd bli bedt for. Pastor Steinar talte også denne søndagen om nødvendigheten av at vi alle er villige til å utvide våre egne grenser, dersom Guds rike skal vokse.

Jabe ba om at Herren måtte velsigne ham og utvide hans landområder. Åndelig talt er det en sammenheng mellom Guds velsignelse og vår evne til vekst og utvikling. Vi ber ikke om velsignelse bare for vår egen del, men for å kunne være til velsignelse må vi selv være velsignet. Du kan ikke gi til andre det du ikke eier selv.

Pastor Steinar brukte mange praktiske eksempler på hva det vil si å utvide sine egne grenser. Mange søkte Gud i ettermøtet med bønn og lengsel om at Herren må utvide deres grenser. Det gir håp om fortsatt vekst og fremgang for menigheten og Guds rike. Nye arbeidere reiser seg og vi kan dermed utvide vårt arbeid i tiden som kommer.