Skip to main content

26.12.2010  

Når Gud taler

Søndag 19. desember talte Tormod Karlsen om nødvendigheten av å høre Guds stemme. Gud har talt til oss mennesker på mange måter opp igjennom tiden, men nå har han talt til oss gjennom Sønnen.

Han viste hvordan Herren talte igjennom sine profeter og tjenere i Det gamle testamentet. Nå i menighetens tid har Jesus banet en ny og bedre vei for oss. "Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter Ham..." (Salme 25.14). Denne åpenbaring er helt avgjørende for oss som Guds folk. Uten åpenbaring går folket på villspor sier Ordspråkene.