Skip to main content

15.11.2010  

Utpostmøte i Steigen

Arnt Johan melder at det var godt fremmøte også denne gangen i Steigen. Flere deltok med vitnesbyrd og sang. Etter møte hadde vi en liten bevertning. Vi vil takke alle som husker på dette arbeidet i bønn.