Skip to main content

18.10.2010  

Gordon Tobiassen - en sterk profetisk røst i tiden

Søndag kveld talte Gordon Tobiassen om det profetiske ord. Han viste ut i fra Bibelen hvordan profetienes klokke teller ned.

Gud har i sitt ord fortalt oss hva som kommer til å skje. Aldri før har profetiene talt sterkere enn i dag. Han viste ut i fra Guds ord at Jesu komme er meget nær. Gordon har vært opptatt av det profetordet helt siden ungdommen. Hans innsikt gjør ham til en sterk profetisk røst i tiden, noe som vår tid trenger.