Skip to main content

15.10.2010  

Behov for større plass

En av de utfordringene som melder seg når menigheten vokser er behovet for større rom. Søndag var det ikke plass i peisestua til alle de som stanset til kirkekaffe. Også søndagsskolen trenger større plass. Derfor er Svein og Harald nå i full gang med å utvide "søndagsskolerommet". De bygger også et nytt lagringsrom med hyller som blir kjærkomment, både for søndagsskolen og for Expect.

Dette rommet vil også fungere som et avlastningsrom for peisestua. Kafeen etter møtene har vært veldig populær, og den er også en viktig møteplass. Vi er derfor veldig takknemlig for at det finnes de i menigheten som står på for at menighetens ulike aktiviteter skal få plass.