Skip to main content

27.08.2010 | av Steinar Slotten  

Søndag: et møte for hele familien!

Menigheten er inne i en prosess der vi ønsker å tenke helhetlig i forhold til den aktiviteten vi har. I den forbindelse vil vi arbeide med å gjøre søndagsmøtene til en møteplass for alle generasjoner. Fra og med september blir det møte kl 11.00 og 17.00 annenhver gang.