Skip to main content

22.06.2010 | av Steinar Slotten  

Enhet er bibelens grunntanke

Når vi nå opplever en sammensmeltning av to menigheter er det i tråd med bibelens grunntanke. Jesus var opptatt av enhet. Slik ber han i sin yppersteprestlige bønn i Joh 17:11: … Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, likesom vi er ett.

Paulus sier; Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. (Ef 4:1-6)

I den prosessen vi nå har vært igjennom har vi kunnet konkludere med at det ikke er noen teologiske momenter som skiller oss. Vi har én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.

Vi har bedt om vekst og fremgang på Fauske. Er det da så unaturlig at Herren svarer med å kalle oss til enhet først? Vi takker Gud for alle de som har søkt til menigheten det siste året. Nå ønsker vi å ruste oss til vekkelse!