Skip to main content

21.06.2010 | av Steinar Slotten  

Bønnemøtene

Helt siden nyttår har menigheten vært samlet til bønn tre kvelder i uka. Det er enighet om å fortsette med bønnemøtene også til høsten.

Selv om det har skjedd mye det siste året lengter vi etter å se et åndelig gjennombrudd. Vi ønsker å se flere frelst! Vi erkjenner at dette ikke skjer ved vår egen kraft eller ved menneskers makt, men alene ved Guds Ånds hjelp.