Skip to main content

09.06.2010 | av Steinar Slotten  

Barne- og ungdomsarbeid

Denne uken var det planleggingsmøte for oppstart av barne- og ungdomsarbeid til høsten. Vi er i dag en stab på 7-8 personer som vil dra dette i gang. (Ikke alle var tilstede da bilde ble tatt) Arbeidet vil bli delt inn i tre ulike grupper.

Søndagsskole...

Det blir søndagsskole under formiddagsmøtene og et eget opplegg knyttet til søndagsmøter på ettermiddagstid.

Målgruppe: 9 - 13 år

Vi ønsker å starte opp med egne samlinger for jenter og gutter mellom 9 - 13 år. Denne samlingen vil bli lagt til en ukedag som vi vil komme tilbake til.

Ungdom 13+

Her vil vi bygge videre på det arbeidet som allerede har vært drevet av Salten Bibelsenter. Det nye er at vi nå i hovedsak vil ha møtene på Betania. I tillegg vil det bli sosiale samlinger rundt om i hjemmene.

Vi gleder oss til å komme i gang, og vi vil presentere dette bedre frem i mot oppstart i månedsskiftet august/september.

Nyheter Fire in the North 2018 Skattefradrag for gaver Bli med på leir! Bli med på juleverksted! Bønn for Salten Barnevelsignelse Sommer, sol og grilling Skal du konfirmere deg? Vi gratulerer! Innsamling av klær og sko
Andakt Artikler Bønneskolen Disippelskolen Intervjuer Podcast Nyheter Misjon