Skip to main content

09.06.2010 | av Steinar Slotten  

Barne- og ungdomsarbeid

Denne uken var det planleggingsmøte for oppstart av barne- og ungdomsarbeid til høsten. Vi er i dag en stab på 7-8 personer som vil dra dette i gang. (Ikke alle var tilstede da bilde ble tatt) Arbeidet vil bli delt inn i tre ulike grupper.

Søndagsskole...

Det blir søndagsskole under formiddagsmøtene og et eget opplegg knyttet til søndagsmøter på ettermiddagstid.

Målgruppe: 9 - 13 år

Vi ønsker å starte opp med egne samlinger for jenter og gutter mellom 9 - 13 år. Denne samlingen vil bli lagt til en ukedag som vi vil komme tilbake til.

Ungdom 13+

Her vil vi bygge videre på det arbeidet som allerede har vært drevet av Salten Bibelsenter. Det nye er at vi nå i hovedsak vil ha møtene på Betania. I tillegg vil det bli sosiale samlinger rundt om i hjemmene.

Vi gleder oss til å komme i gang, og vi vil presentere dette bedre frem i mot oppstart i månedsskiftet august/september.