Skip to main content

01.06.2010 | av Steinar Slotten  

Ble frisk da de ba for meg

Jeg begynte å kjenne etter, og da ble jeg klar over at smertene var borte" - sier Hildur. "Der og da mens de ba for meg grep Gud inn. Jeg stod opp og spiste og begynte å stelle i huset. Jeg var ikke i seng før nærmere to den natta" sier hun videre med et smil.

Hun delte dette med oss på bønnemøte tirsdag. Vi har i den senere tid bedt for mange syke. Dette bønnemøte ble det bedt for fire salveduker. Vi vet at Gud formår, derfor ber vi med stor frimodighet. Flere har vitnet om at Herren har grepet inn i deres liv. Vi tror og praktiserer det Jesus sier i Matt. 7.7: Den som ber har får.