Skip to main content

31.05.2010  

Sammenslåing

Arbeidet med sammenslåing av menighetene Salten Bibelsenter og Betania er i rute. På grunn av Nordlys har vi søkt hjelp hos advokat for å få alle papirer riktige. Vi regner med at vi får alt på plass før sommerferien. På grunn av at sommeren nærmer seg utsetter vi markeringen til høsten, sier pastor Steinar Slotten.

Under hele denne prosessen har hensynet til skolen veid tungt. Det har vært et uttalt ønske fra alle parter og sørge for at skolen ikke ble skadelidende. "Vi er både glade og takknemlige for at skolens fremtid sikres gjennom styrking av eierskapet", sier rektor Maj-Britt S. Larsen.  Hun har selv funnet seg godt til rette i Betania og gleder seg over engasjementet som vises der, i forhold til å ta medansvar for en kristen friskole i kommunen.