Skip to main content

10.02.2010  

Israelsmøte med Gro Wenske

Tirsdag 9. februar hadde vi besøk av Gro Wenske. Hun tok oss med på en reise igjennom de hendelser som førte frem til dannelsen av staten Israel.

Hun la også for dagen en imponerende bibelskunnskap og stor innsikt i dagens situasjon. Hun bodde i Israel under Yom Kippurkrigen i 1977 og ved de senere konfliktene som har vært i området. Hun kunne derfor fortelle om sine egne opplevelser av det som skjedde.

Det var mange som hadde funnet veien til Betania denne kvelden, noe som forteller at det er et stort Israelengasjement blant de kristne i Norge. Dette står i stor kontrast til det bilde som tegnes av Norge i Israel. Med sorg kunne hun fortelle at Norge anses som det mest israelsfiendtlige europeiske landet i Israel i dag. Fra å være en forsvarer av Israels rett til å eksistere er Norge i dag blitt palestinernes fremste talsmenn. I forlengelsen av dette vil jo ikke det politiske klima bedres ved at det også i Krf reises spørsmål om Norges støtte til Israel.

bilde

Gro Wenske mente at vi som Guds folk og nasjon hadde noe å lære av jødene. Flere ganger i historien har det jødiske folk bekjent sin synd som nasjon. Det har vært nøkkelen til deres fremgang og sikkerhet. Kong Josafat samlet folket for å søke Guds vilje (2. krøn. 20)Kong Hisekia, David og Salomo ba alle om at Gud måtte tilgi folkets synd. Under Yom Kippurkrigen i 1977 så det mørkt ut for Israel. Etter 10 dager rykket en rabbiner inn en artikkel i en landsdekkende avis. Dette var rett og slett en nasjonal syndsbekjennelse. Den stod å lese i sin helhet på førstesiden. I stedet for å fordømme denne handlingen og forsvare seg i mot dette, hengte folk artikkelen opp på telefonstolper og i butikker. Da snudde krigen! I stedet for å fordømme synden er Norge i dag blitt en nasjon som forvarer synd. Det kan ikke bringe noe annet enn ulykke med seg, - hevder Wenske.

Vi takker henne for en inspirerende og lærerik kveld. Som menighet vil vi be om fred for Jerusalem. For når du gjør det vil det gå deg vel, sier skriften.