Skip to main content

15.01.2010  

bilde
Gro Wenske

Gro Wenske til Betania

Tirsdag 9. februar blir Israel i fokus, hvor Gro Wenske taler. Hun har har bodd i Israel i 45 år. Hun har dermed hatt anledning til å følge utviklingen i landet på nært hold. Dette har gitt henne godt kjennskap til forholdene i Israel og i Midtøsten.

Mangel på korrekt informasjon om Midtøsten er et stort problem blant nordmenn, mener Gro Wenske. Hun ser det som en av sine oppgaver å spre sann informasjon om det som skjer. Hun vil derfor ta oss med bak det bilde norske medier tegner av situasjonen i midtøsten i dag.

Gro Wenske er datteren til sjømannsprest Per Faye-Hansen som grunnla startet sjømannskirken i Haifa allerede i 1949. Etter at han døde i 1992 overtok hun, sammen med sin ektemann, dette arbeidet. Hun er også redaktør av bladet Israels Røst. Dette bladet søker å utbre kunnskap om Bibelen, dens land og folk og skape kontakt mellom jøder og kristne. Gro Wenske driver også arbeid til støtte for jødiske bosettinger i Judea, Samaria og i Gaza. Det vil bli tatt opp et offer til støtte for deres arbeid i Israel denne kvelden. Møtet arrangres i samarbeid med Estergruppen i Bodø.

Nyheter Fire in the North 2018 Bli med på leir! Bli med på juleverksted! Bønn for Salten Barnevelsignelse Sommer, sol og grilling Skal du konfirmere deg? Vi gratulerer! Innsamling av klær og sko Skal du konfirmere deg?
Andakt Artikler Bønneskolen Disippelskolen Intervjuer Podcast Nyheter Misjon