Skip to main content

15.01.2010  

bilde
Gro Wenske

Gro Wenske til Betania

Tirsdag 9. februar blir Israel i fokus, hvor Gro Wenske taler. Hun har har bodd i Israel i 45 år. Hun har dermed hatt anledning til å følge utviklingen i landet på nært hold. Dette har gitt henne godt kjennskap til forholdene i Israel og i Midtøsten.

Mangel på korrekt informasjon om Midtøsten er et stort problem blant nordmenn, mener Gro Wenske. Hun ser det som en av sine oppgaver å spre sann informasjon om det som skjer. Hun vil derfor ta oss med bak det bilde norske medier tegner av situasjonen i midtøsten i dag.

Gro Wenske er datteren til sjømannsprest Per Faye-Hansen som grunnla startet sjømannskirken i Haifa allerede i 1949. Etter at han døde i 1992 overtok hun, sammen med sin ektemann, dette arbeidet. Hun er også redaktør av bladet Israels Røst. Dette bladet søker å utbre kunnskap om Bibelen, dens land og folk og skape kontakt mellom jøder og kristne. Gro Wenske driver også arbeid til støtte for jødiske bosettinger i Judea, Samaria og i Gaza. Det vil bli tatt opp et offer til støtte for deres arbeid i Israel denne kvelden. Møtet arrangres i samarbeid med Estergruppen i Bodø.