Skip to main content

31.12.2009 | av Steinar Slotten  

Jeg vil stille meg på min post

Nå vil jeg stå på vakt, stille meg på min post og speide for å se hva han vil tale til meg… (Hab 2:1)
Profeten hadde tydeligvis forventing om at noe skulle skje. Habakkuk hadde stilt Herren spørsmål som vi ofte selv bærer på; hvor lenge… og hvorfor? Nå gikk han inn i en ny tid, han ventet på at Gud selv skulle åpenbare seg.

Hvor flott er det ikke å kunne gå inn i det nye året med en slik forventning? Vi vil fortsette å be, men vi vil gjøre det med forventning. Paulus sier at vi skal være utholdende i bønnen, så vi våker i den med takk til Gud. (Kol 4:2) Vi skal med andre ord stå på vakt og speide… Vi kan lære noe av Elias bønneliv. Han ba, men han speidet også. Syv ganger spurte han Gehasi om han så noe. Den sjuende gangen sa gutten: Se, en liten sky, så stor som en manns hånd, stiger opp av havet! Da sa Elias: Gå opp og si til Akab: Spenn for og far ned, så regnet ikke skal hindre deg! (1Kong 18:44)

Jeg kjenner en slik forventning innfor 2010. Jeg tror vi står innfor noe nytt på Fauske. Derfor må vi nå samle oss å be om et gjennombrudd. Vi vil ikke stå og se på at vårt lands ledere snur Gud ryggen. Vi har den samme Gud som Elias hadde! I hans navn utfordret han og vant! Jakob sier; Elias var et menneske under samme kår som vi. Han bad inntrengende om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden. Og han bad igjen, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde. (Jak 5:17-18)

La oss derfor stille oss på post. Det er ikke tid for å sløve, nå er det tid for å prioritere rett!