Skip to main content

30.12.2009 | av Steinar Slotten  

Ingen vekkelse uten bønn!

Ingen vekkelse kommer uten bønn. Det er en sannhet Guds menighet vet om. Likevel preges menighetslivet ofte av aktiviteter og ikke bønn. I januar vil vi intensivere bønnemøtene i den erkjennelse av at det fortsatt er slik at den som ber han får.

Nasjonalt Bønneråd

På Betania har bønnemøtene stått sterkt i mange år, derfor tror jeg også Gud vil svare. La oss likevel huske, Gud søker ikke bare bønn, men også ydmykhet. Bønn er ikke en aktivitet, men en innstilling; Gud - uten deg vil det ikke lykkes.

Ved inngangen til et nytt år vil menigheten delta i en landsdekkende bønneaksjon. Alle bønnenettverk i Nasjonalt Bønneråd stiller seg bak og arbeider for denne bønn og fasteaksjonen. Dette er et resultat av det initiativ som kom fra Kenya ved pastor Jesse Karanja.

Ruth Iren Grimstad, bønneleder i Oase, sier at det skal ikke være så avansert. Vi skal «gå på kne» i våre kirker, bedehus, i fellesskapet, husgruppa og andre steder der vi til vanlig samles til bønn. I hvert fylke vil det være steder, «bønnealter», der forbederne og lovsangerne kan samles fra alle kirkesamfunn for å søke Gud i enhet. Vi vil legge ut på nettsiden www.bonnogfaste.no en enkel bønnemanual og hvor det bes i ditt distrikt, fylke eller region.

Hanne Eliassen,UIO, sier: at fokus for denne måneden skal være bønn om tilgivelse, omvendelse og renselse, sier bønneleder i . Hvis det skal bli en åndelig oppvåkning i vårt land, må det begynne med oss som Guds folk. Vi må omvende oss fra både stolthet, avmakt og likegyldighet. I følge Daniel 9, kan vi bekjenne vår egen og folkets synd, og be om nåde over landet vårt. Noen vil faste helt, andre delvis. Noen vil danne en bønn-og fastekjede og ta en dag hver, noen grupper vil ta en uke hver med faste, andre faster fra TV, shopping eller annet som tar oppmerksomheten bort fra bønnen, avslutter Hanne.

Vi har avsatt en rekke møtepunkt på Betania denne måneden. Dette har vi gjort for å legge til rette for felles bønn. Vi tror at det er en styrke i dette å komme sammen for å be. Derfor håper vi at så mange som mulig setter av tid denne måneden. Du som har lært å be, vi håper å se deg på bønnemøte. Vårt opplegg vil bli enkelt, med fokus på enkelte bønneemner for vår region. Dessuten vil vi dele ut den bønnemanualen som Nasjonalt Bønneråd har laget for denne aksjonen.