Skip to main content

25.04.2017  

bilde

Siste skoleår for Nordlys – Fauske friskole

Det er med tungt hjerte vi nå må innse at det ikke er grunnlag videre drift av skolen, sier styreleder Bodhild Bugge Aase. Den 30. mars ble det vedtatt at skolen avvikles etter dette skoleåret. Lavt elevtall de siste årene fører til at skolen mister sin godkjenning. Det var under skolens Generalforsamling 30. mars at den endelige beslutningen ble tatt.

Skolen ble startet av Salten bibelsenter i 2001 og er nå inne i sitt 16. år som 1- 10 skole. Menigheten hadde flere lærere som ønsket å bidra til at kommunen fikk en friskole, med en kristen verdiforankring. I 2010 valgte Salten Bibelsenter å slå seg sammen med Betania, noe som innebar at eierskap og ansvar for skolen ble overdratt til menigheten. Dette hadde ikke vært mulig uten alle de dyktige medarbeiderne som fortsatte sitt arbeid på og for skolen.

I løpet av disse årene er det mange som har hatt glede av denne skolens trygge og gode tilbud, mye takket være Bodhild, som styreleder og Maj-Britt Stenseth Larsen som rektor. Men også flere andre i menigheten, noen som ansatte og andre som har hatt styreverv. Nå må vi bare innse at det ikke er mulig å fortsette, sier Bodhild. Vi har arbeidet intenst med å få lokalisert skolen nærmere sentrum uten å lykkes. Det har også vært arbeidet hardt for å rekruttere flere elever. Nå stod vi i den situasjonen at uten en dispensasjon kunne vi ikke drive videre. I slik dispensasjon ville betinge at vi fikk minimum 25 elever neste skoleår. Det kunne vi ha fått, men det var flere ting som måtte på plass. Det viktigste er flere lærere med rett utdannelse for de ulike trinn. Det har vist seg å være veldig krevende å få tak i. Vi søkte etter en slik stilling i fjor uten å få noen søkere. Så når det ble besluttet å avvikle skolen var det flere ulike grunner til at dette var uunngåelig.

Pastor Steinar Slotten beklager også at skolen nå må avvikles. Det er trist at vi ikke greier å beholde et slikt alternativ til den offentlige skolen. Vi ser at mange barn og unge blomstrer i et mindre miljø, med tettere oppfølging. Det har også vært en berikelse for oss som menighet og hatt et slikt tilbud. I motsetning til det vi ser i mange andre kommuner rundt om i landet har det vært liten vilje og hjelp å få fra kommunens side. Nå gjenstår det å se hva kommunen skal gjøre med de som ikke greier å finne sin plass på en stor sentralskole, med mange hundre elever og store klasser.