Skip to main content

13.12.2009  

Bønn kjenner ingen grenser!

Pastor Jesse og Margaret Karanja leder et bønnesenter i Nakuru, Kenya. De har fått Norge lagt på sitt hjerte. I dag finnes det et stort bønnenettverk over hele Afrika. De har startet en stor bønneaksjon for Norge i hele januar måned. Aksjonen heter «Prayer and fasting for the deliverance of the land of Norway». Over 1000 bønneledere er allerede engasjert fra flere afrikanske land. Denne måneden vil han selv reise rundt i Norge og støtte i bønn i denne måneden. Også i Kina ber de for vårt land. Det finnes over en million kinesere som ber for Norge. Disse regner seg som en direkte eller indirekte frukt av norske misjonærers arbeid i Kina. Nasjonalt Bønneråd, som er et landsdekkende bønnenettverk i Norge, oppfordrer også norske menigheter til å være med.

Hvordan skal dette skje?

-Det skal ikke være så avansert, sier Ruth Iren Grimstad, bønneleder i Oase. Vi skal «gå på kne» i våre kirker, bedehus, i fellesskapet, husgruppa og andre steder der vi til vanlig samles til bønn. I hvert fylke vil det være steder, «bønnealter», der forbederne og lovsangerne kan samles fra alle kirkesamfunn for å søke Gud i enhet.

- Fokus for denne måneden skal være bønn om tilgivelse, omvendelse og renselse, sier bønneleder i UIO, Hanne Eliassen. Hvis det skal bli en åndelig oppvåkning i vårt land, må det begynne med oss som Guds folk. Vi må omvende oss fra både stolthet, avmakt og likegyldighet. I følge Daniel 9, kan vi bekjenne vår egen og folkets synd, og be om nåde over landet vårt. Noen vil faste helt, andre delvis. Noen vil danne en bønn- og fastekjede og ta en dag hver, noen grupper vil ta en uke hver med faste, andre faster fra TV, shopping eller annet som tar oppmerksomheten bort fra bønnen, avslutter Hanne.

I Afrika vil det under denne måneden være over tusen forbedere som vil faste og be for Norge. De vil be om en åndelig oppvåkning i vårt land. Vi som menighet vil knytte oss til dette. Vi tror at bønn er et mektig våpen, som kan forandre vår situasjon. I tiden fremover vil vi derfor fokusere på bønn. (kilde: Norge i dag)