Skip to main content

18.08.2016  

bilde

Vi starter opp med husgrupper

Denne høsten vil vi gå igjennom Filipperbrevet, og vi vil bygge videre på det gode fellesskapet vi opplevde under Alphakurset tidligere i år, forteller pastor Steinar Slotten. Denne gangen ønsker vi å engasjere hele menigheten og vil derfor ha undervisningen på søndager og husgrupper i hjemmene på torsdager.

Vi starter opp allerede denne søndagen hvor tema er «Gled dere i Herren alltid». I alle kapitlene i dette brevet finner vi gleden som et nøkkelord. Hele 16 ganger forekommer dette ordet, i ulike former. Paulus sier i Fil. 4.4: Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si; gled dere! . Og vi spør; kan man alltid være glad?

bilde

Husgrupper

Det blir undervisning 5 søndager utover høsten, og inne i mellom denne undervisningen samles vi i husgrupper, til samtale og fellesskap rundt samme tema. I kurshefte finnes et sammendrag av undervisningen og spørsmål til samtale. Kurset er praktisk og tar opp sider som angår oss alle. Det finnes mange gledestyver. Situasjoner vi befinner oss i, andre mennesker, bekymringer osv. I husgruppene kan vi dele erfaringer, oppmuntre hverandre og vi kan be sammen. Alle er velkommen til å delta i en husgruppe. Du trenger ikke å være medlem i Betania for å delta her, så meld deg på!

Oppstart

Undervisningen starter allerede søndag 21. august, med en introduksjon til brevet og søndag 4. september kl 11.00 starter vi med 1. kapitlet. All undervisning tas opp og kan også høres som podcast.

Torsdag 1. september inviterer vi til en felles samling for alle husgruppene til kveldsmat, info og samtale på Betania. Om du er usikker kan du komme denne torsdagen og se om dette er noe for deg. Kurset er gratis, men kurshefte koster kr 100.

Påmelding

PÅMELDING

Det blir også lagt ut påmeldingsliste i Betania, eller du kan melde deg på ved å sende en mail: post@betaniafauske.no