Skip to main content

03.08.2016  

bilde

Snart skolestart

Alle foreldre ønsker det beste for sine barn og hvert barn trenger å bli sett og bekreftet i et trygt skolemiljø. Her har Nordlys en stor fordel som en liten skole. Det gir bedre voksenkontakt og en tryggere hverdag.

Vi har de samme fagene som kommunale skoler og har høye krav til faglig kvalitet. Her møtes elever med forskjellig bakgrunn, og de lærer å forstå og respektere hverandre.

Hva er en friskole?

I friskoleloven står det: «Formålet med denne loven (Friskoleloven) er å medvirke til at det kan opprettes og drives frittstående skoler, slik at foreldre og elever kan velge andre skoler enn den offentlige». Videre setter loven helt klare krav til hvem og hvordan en slik skole skal drives. Den skal drives på ideelt grunnlag, det vil si at man ikke skal tjene penger på å drive en slik skole.

bilde

Hvorfor en friskole?

Vi tror at ingen skoler er nøytrale. En vil alltid formidle livssyn gjennom holdninger, verdier og lærestoff. Barn og unge tilbringer store deler av livet sitt på skolen. Det er derfor viktig hvilken påvirkning de får. Vi ønsker større tydelighet rundt de kristne verdiene, som også er nedfelt i den norske grunnloven, enn det den offentlige skolen legger opp til.

Selv om vi ønsker å fremme kristen etikk og menneskesyn, betyr det ikke at vi vil indoktrinere elever i kristen tro, men vil gi dem kunnskap, innsikt og erfaringer som grunnlag for eget valg.

Skolen er åpen for alle, uansett livssyn, religion, kultur, økonomi m.m. Her møtes elever med forskjellig bakgrunn, og de lærer å forstå og respektere hverandre.

Skolen har de samme fagene som kommunale skoler og har høye krav til faglig kvalitet. Elevene lærer mer om kristen tro enn i kommunale skoler, men de lærer også om andre religioner og livssyn. Timetallet er det samme, forklarer skolens rektor Maj-Britt Larsen.

Har du spørsmål om skolen, er det bare å ta kontakt.

  • LES MER PÅ SKOLENS NETTSIDE