Skip to main content

25.03.2016  

bilde

Tenk det var allting for meg …

Skjærtorsdagskveld var vi samlet slik Jesus og hans disipler var det for snart 2000 år siden. Vi spiste kveldsmat sammen og gjennom bibellesning, sang og nattverd mintes vi Jesu lidelse og død for oss.

bilde

Tormod ledet oss igjennom kvelden. Og til slutt delte vi brødet og vinen slik Jesus delte den med sine disipler før han led og døde for våre alles synder på korset.

Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen og brøt det, ga dem og sa: Ta det! Dette er mitt legeme. Og han tok et beger, takket og ga dem, og de drakk alle av det. Og han sa til dem: Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utgytt for mange. Mark 14:22-24

bilde

Å tenk, det var allting for meg!
… For meg brast hans elskede hjerte. Å tenk, det var allting for meg!