Skip to main content

23.07.2015 | av Steinar Slotten  

bilde

Nordlys skole – et godt alternativ

Gode venner og et godt oppvekstmiljø kan være helt avgjørende for våre barns fremtid. Alt dette kan virke så sorgløst og enkelt mens barna er små. Det er nok mange foreldre som har fått seg et lite sjokk når deres egne barn ikke lenger godtar å høre på hva foreldre sier, men begynner å gå helt andre veier. Her er også skolen er viktig bidragsyter, og derfor er vi glad for at vi har en grunnskole på Fauske som bygger på det kristne verdigrunnlaget.

Selv har vi fire barn som har gått på både offentlig og privat skole. Vår erfaring er at det kan være et veldig tøft miljø og et stort press på mange skoler. Ved å gå på mindre skole har lærere større mulighet til å kunne se den enkelte elev. Mobbing er heller ikke noe stort problem her. Mange tror at det blir så veldig «kristent» på en slik skole. Min opplevelse er at det bare har bremset opp den voldsomme utviklingen vi har sett i senere tiår. Barna har jo den samme nasjonale læreplan som alle andre skoler, og må også oppfylle samme kran til kvalitet.

Derfor mener jeg at Nordlys skole er et godt alternativ til den offentlige skolen. For oss foreldre som har et kristent livssyn har skolen vært en god medspiller. De har fokus på ufint språkbruk og mobbing. De har en hverdag som skaper større avstand til det store presset vi ser ungdom i dag blir utsatt for. I menigheten ser vi at de som går på Nordlys har lettere for å velge et kristent miljø, fremfor å søke til venner og miljøer som fører med seg mye destruktivt.

Barna er det mest dyrebare vi har som foreldre og noen valg kan faktisk få konsekvenser for hvilken start vi gir dem på livet. Her opplever jeg personlig at skolevalg er et av de viktigste. I dag blir mange barn og unge introdusert for voksenlivet altfor tidlig. Det er ikke alle valg en 10-12 åring bør ta selv. Den dagen de ser konsekvensene av sine valg har de trolig satt varige sjelelige spor. Vi ønsker et sterkt og godt alternativ til en storskole på Fauske. Nordlys er ikke en skole for kristne, men for de som tror at de kristne verdiene er en viktig ballast å få med seg i livet.

bilde