Skip to main content

27.11.2009 | av Steinar Slotten  

Sigurd Gabrielsen til minne

Det var med sorg vi fikk beskjeden at Sigurd døde natt til den 23. november. Selv om vi alle kunne se at helsen skrantet kom det brått på. Sigurd var en av pionerene i Betania. Han var med helt i fra starten og bidro sterkt til at det Betania vi idag samles i ble reist. I alle år har han trofast tjent i menigheten. Vi lyser fred over Sigurds minne, i takknemlighet for hans tjeneste i blant oss.