Uke 17:   22. - 28.  april

2.Påskedag

17.00

Møte. Gilmar Borges taler.

Tirsdag

18.00

Bønnemøte

Onsdag

18.00

Kids club. Barnekoret øver etterpå

Torsdag

19.00

Husgrupper

Fredag

20.00

Connect, ung i Betania.

Søndag

17.00

Møte. Audun Krarup Jonassen taler. Husbandet

   Kalender for de neste ukene