Uke 42:   16. - 22  oktober

Mandag

18.00

Samling for Storlederskapet

Tirsdag

18.00

Bønnemøte

Onsdag

18.00

Kids club. Barnekoret øver etterpå

Fredag

19.30

Møte med Johannes Amritzer. Sted: Betania BODØ

Lørdag

10.00

LED Nordland, samling for ledere

19.30

Møte med Johannes Amritzer. Sted: Betania BODØ

Søndag

17.00

Møte for hele familien. Frode Hansen taler. Husbandet

   

Søndagsskole

 

   Kalender for de neste ukene