Uke 26:   26. - 2.  juli

Tirsdag

18.00

Bønnemøte


Første søndagssamling etter ferien blir 6. august


   Kalender for de neste ukene