Uke 42:   15. - 21  oktober

Mandag

18.00

Samling for Storlederskapet

Tirsdag

18.00

Bønnemøte

Onsdag

18.00

Kids club. Barnekoret øver etterpå

Torsdag

18.00

Kveldsbibelskole - I Paulus fotspor

Søndag

11.00

Møte for hele familien. Pastor Knut Idland taler. Husbandet

   

Søndagsskole

 

NB! Husk at møtet begynner kl 11.00 søndag


   Kalender for de neste ukene