Uke 25:   18. - 24.  juni

Tirsdag

18.00

Bønnemøte

Onsdag

18.00

Kids club. Barnekoret øver etterpå Siste før sommeren

Torsdag

11.30

Torsdagstreff

Søndag

11.00

Møte. Steinar Slotten taler. Nattverd. Husbandet

   

Søndagsskole

 

   Kalender for de neste ukene