Uke 7:   11. - 17.  februar

Tirsdag

18.00

Bønnemøte

19.30

Lederskapsmøte

Onsdag

18.00

Kids club. Barnekoret øver etterpå

Torsdag

18.00

MENIGHETENS ÅRSMØTE

Fredag

20.00

Connect, Ung i Betania.

Søndag

17.00

Møte for hele familien. Steinar Slotten taler. søndagsskole

   Kalender for de neste ukene