26.01.2015  

Toppbilde

La ikke frykten ta din frimodighet!

Søndag talte Annie Schaug om at frykten er et av djevelens sterkeste våpen. Frykten tar frimodigheten fra oss. Hele Israel var bundet av frykt på grunn av en mann. Det var nok for Goliat å vise seg for dem èn gang om dagen. De hadde våpen, men de greide ikke å bruke dem. Men det var en ung gutt som hadde latt frykten binde seg. Han løste hele folket og når Goliat var borte reiste de seg!

David var en mann etter Guds hjerte, for han søkte intimitet med Gud. Han hadde nedkjempet både løve og bjørn i Herrens navn. Han var frimodig og fryktløs i møte med Goliat. Han visste at ingen kunne stå seg i mot den allmektige Guds kraft. Etter at David hadde slått Goliat ble hele folket satt fri fra frykt, og de reiste igjen. Det står: Da gikk Israels og Judas menn fram. De oppløftet krigsropet og forfulgte filistrene til bort imot Gat og like til Ekrons porter. Det lå falne filistrer på veien til Sa'ara'im og helt fram til Gat og til Ekron. (1Sam 17:52)

Guds menighet må heller ikke glemme at vår fiende er beseiret på Golgata. Jesus avvæpnet maktene og myndigheten, og han viste seg som seierherre på korset.

Kom med et profetisk budskap over menigheten

Herren sa til meg at det kommer en frimodighet innover denne menigheten, som ikke har vært der før. Innover denne plassen. Herren sier at jeg vil sette lyskasteren inn på denne menigheten. For menigheten har bøyd sitt hjerte innfor Gud, og i Guds lys er det seier. Hun sa også at fasten er et mektig våpen, den gjør at våre åndelige sanser blir skjerpet. Vi blir som David. Han hadde fått erfaringer med Gud som gjorde han i stand til å nedkjempe Goliat.

Gud stadfestet dette budskap for oss menighet på en sterk måte denne kvelden. En ung dame på 32 år kom på møte den kvelden for å bli frelst. For en måned siden hadde hunn hatt en drøm. Hun så seg selv stående i vannet å bli døpt.

Artikler Sang julen inn Å, jul med din glede! Bruk tiden din rett Fellesskapshelga 2018 Husbandet til ICEJ sommerkonferanse Glimt fra søndagens gudstjeneste Ennå er det håp! Alle trenger å kjenne seg elsket Fire in the North 2018 Flott avslutning for årets konfirmanter

Høytid - artikler Andakt Artikler Bønneskolen Disippelskolen Intervjuer Podcast Nyheter Misjon