16.11.2014  

Toppbilde

Flott sang og trosfriske vitnesbyrd

Søndags kveld sang Menighetsmusikken og hadde flere trosfriske vitnesbyrd. De sang også en av sangene som pianisten, Tormod Karlsen, selv hadde skrevet. Pastor Steinar talte om at dersom det er lyst på innsiden spiller det ingen rolle om det mørkt på utsiden. Det ble en flott kveld i Guds hus.

bilde

Anny vitnet om hvilen glede det er å få sin synd tilgitt. Synden kan være en tung byrde for oss mennesker, men Jesus ønsker å ta den på seg. Hun leste fra Hebreerbrevet 4.7 der det står at; I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter!

bilde

Inger vitnet om sin egen frelsesopplevelse og hvilken velsignelse det har vært å slippe Jesus til i livet. «Jeg har ikke bare fått lov til å ta i mot Jesus som min frelser, men det var også en stor dag å bli døpt. Tenk at jeg fikk lov å døpe meg i Jordan av vår egen pastor» sa hun.

bilde

Anita var så takknemlig for alt det Herren har gjort i hennes liv. «Han har hjulpet meg mange ganger» sa hun. Hun kunne fortelle at i ungdommen ble hun blind på et øye, men etter tre år helbredet Gud henne momentant. Hun fikk også Tuberkulose, en sykdom som pleier å komme igjen. «Men Gud rørte ved meg og jeg ble helt frisk».

bilde

Steinar talte fra Luk 11, der Jesus sier at dersom ditt øye er friskt er også hele ditt legeme opplyst. Det gjør ikke noe om det er mørkt ute så lenge det er lys inne. Derfor er det viktig at vi som Guds folk sørger for at vårt trosøye er friskt.

bilde

Det er alltid godt å ha husbandet med og de ledet oss i bønn og lovsang. Også denne kvelden var det både ufrelste og nye på møte. Det i seg selv er jo noe å glede seg over.

Artikler Fellesskapshelga 2018 Husbandet til ICEJ sommerkonferanse Glimt fra søndagens gudstjeneste Ennå er det håp! Alle trenger å kjenne seg elsket Fire in the North 2018 Flott avslutning for årets konfirmanter Team fra Ungdom i oppdrag Israel - landet Gud gav Fred gjennom alt

Andakt Artikler Bønneskolen Intervjuer Podcast Nyheter Menighetsbibelskolen Misjon