10.10.2012  

Toppbilde

Veldig interessant å følge undervisningen

«Det har vært veldig interessant å følge undervisningen. Vi har hørt mange prekener, men her får vi helt annen dybde og det blir mer systematisk», forteller Oddbjørn og Berit etter siste undervisningskveld på menighetsbibelskolen.

bilde

Denne høsten går vi igjennom Det gamle testamentet (GT), og det er pastor Steinar Slotten som står for undervisningen. Han har undervist ved bibelskole i over 20 år og stortrives derfor med å ha så mange motiverte elever. Svært få har gått på bibelskole tidligere, så denne formen for undervisning er ny og litt uvant for de fleste. Denne kvelden har vi tatt for oss perioden fra Adam til Enok.

Steinar hadde laget en plansje som viste hvor gamle alle ble, og vi fikk se hvor mange slektsledd den enkelte opplevde å se. Tenk at Adam døde bare noen år før Noha ble født! Vi så også hvordan Det nye testamentet og evangeliet ligger skjult i det gamle. Vi fikk se hvordan hvert enkelt navn hadde en betydning. Vi kjenner det jo fra før at Jesus gav Simon navnet Peter og at Abram fikk navnet Abraham, men nå fikk vi se at det er mange flere som alle peker mot Jesu liv og gjerning.

bilde

Spesielt forholdet mellom det gamle og det nye testamentet var veldig spennende synes Berit og Oddbjørn. «Å få se den røde tråden, som binder det gamle og nye sammen var veldig interessant» sier Berit, «det blir en helt ny måte å se Bibelen på». De synes også det har vært nyttig å se sammenhengen mellom de ulike bøkene. Første kvelden fikk vi se hvordan Profeten Haggai og Sakarja hører sammen med Esra og Nehemjas bok. Det var også veldig interessant, forteller Oddbjørn.

bilde

Også Inger samstemmer med de og sier, «Jeg får slike aha-opplevelser, som gir meg lyst til lese mer!».

Artikler Fellesskapshelga 2018 Husbandet til ICEJ sommerkonferanse Glimt fra søndagens gudstjeneste Ennå er det håp! Alle trenger å kjenne seg elsket Fire in the North 2018 Flott avslutning for årets konfirmanter Team fra Ungdom i oppdrag Israel - landet Gud gav Fred gjennom alt

Andakt Artikler Bønneskolen Intervjuer Podcast Nyheter Menighetsbibelskolen Misjon