03.01.2012  

Toppbilde

2012 – et gjennombrudds år!

Jeg er så forventningsfull innfor dette året. Det første møte i det nye året var preget av bønn og ikke minst av en profetisk ånd. Herren manet oss til å søke ham for et åndelig gjennombrudd i 2012.

Vi takker Gud for virkeåret 2011. Vi har fått se mennesker blitt frelst og døpt. Menigheten har vokst i antall, og givertjenesten har bare vært helt fantastisk. I over to år har vi nå vært samlet til bønn minst to kvelder i uka. Fra å være en liten flokk som kjempet for sin eksistens har menigheten reist seg og har siden høsten 2010 hatt pastor i 100% stilling. Det er mye å takke Gud for. Vi skal ikke glemme det.

Likevel kjenner vi en utilfredshet. Vi ønsker å se større ting, vi vet at det finnes så mye mer. Derfor vil vi i 2012 være mye mer målrettet, og vi vil be for et gjennombrudd på ulike områder. Bønnemøtet mandags kveld ble en sterk stadfestelse på at vi nå er på rett vei. Vi tok for oss ulike områder som Herren har talt til oss om, og vi kjente hvordan Guds ånd tok tak. Bønnemøte er ikke kjedelig når Herren er til stede.

Bonden som arbeider, skal først ha sin del av fruktene. Tenk over det jeg sier! For Herren skal gi deg forstand på alt. 2Tim 2:6-7

Artikler Bruk tiden din rett Fellesskapshelga 2018 Husbandet til ICEJ sommerkonferanse Glimt fra søndagens gudstjeneste Ennå er det håp! Alle trenger å kjenne seg elsket Fire in the North 2018 Flott avslutning for årets konfirmanter Team fra Ungdom i oppdrag Israel - landet Gud gav

Høytid - artikler Andakt Artikler Bønneskolen Disippelskolen Intervjuer Podcast Nyheter Misjon