12.11.2011 | av Steinar Slotten  

Toppbilde

Brasilkveld - fellesskap og sterke vitnesbyrd

Fredag inviterte våre brasilianske venner en brasilkveld, fylt med glede, sang, fellesskap og sterke vitnesbyrd. «Vi har kommet til et nytt land med hver historie, men Gud skriver nå et nytt kapittel til vår historie i et fremmed land» sa Gilmar.

bilde

Det siste året har stadig flere brasilianere søkt til menigheten. Noen klarer seg godt på norsk, mens andre sliter med å forstå det som blir sagt. Derfor var det ekstra godt for disse at det denne kvelden ble talt på portugisisk og tolket til norsk. Her fikk de lov å synge sanger de kjenner på sitt eget språk, og da er det ikke rart at det tok av i ren jubel. Tamburinen og engasjementet gav oss «norske» som var til stede en påminning om at nordmenn nok er et litt lukket folk, som ikke helt har oppdaget hva kroppsspråk er.

Gledelig var å se at også andre nasjonaliteter også hadde funnet veien. Noen var her for aller første gang. Kvelden gav meg som pastor en vekker for at det er behov for slike møteplasser, i det flerkulturelle samfunnet som vi nå lever i. Det kom frem i samtalene at mange opplever ensomhet og at de har få norske venner. Her har menigheten både en mulighet og en oppgave i nærmiljøet.

bilde

Gud er miraklenes Gud

Det var flere sterke vitnesbyrd om hva Gud har gjort i den enkeltes liv og familie. Det var Gilmar Borges som talte denne kvelden og han tok utgangspunkt i Esters bok 10.3, om Mordekais historie. «Mordekai var jødisk slave, flere hundre mil borte fra sitt eget land. Han satt ved palassets porter og var en ubetydelig person i det landet han nå var i. Men Gud hadde til hensikt å legge en ny side til hans historie. Det skulle komme en ny tid for Mordekai. Ved Guds hjelp ble han en velsignelse i sitt nye land. Ja, Gud hjalp han slik at han ble den mektigste i landet, etter keiseren selv», sa Gilmar.

Videre vitnet han om sitt eget liv, «Vi som er her i dag har også vår egen historie og bakgrunn. Ser jeg meg tilbake kan vi se at Gud allerede har gjort store ting i mitt liv. Å komme til et nytt land kan være vanskelig, kanskje spør du «hvorfor er jeg her?». Kanskje opplever du din egen situasjon vanskelig? Da skal du huske at Gud også kan legge til et nytt kapittel i ditt liv. Du er her med en hensikt. Mordekai kunne velge å bli sittende ved palassets porter, men han reiste seg og lot Gud gjøre noe nytt i hans eget liv. Gud er i ferd med å gjøre noe nytt i ditt liv, så velg å gå med Ham».

Etter denne samlingen var det dekket til festbord, med brasiliansk kyllinggryte, kaffe og kaker. Vi hygget oss og samtalen gikk lett rundt bordet. Nye kontakter ble opprettet og det var flott å se hvordan brasilianere, eritreere, nordmenn og andre fant frem til hverandre.

Takk til alle dere som stod på for og laget mat og sørget for at denne kvelden ble så minnerik. Gud velsigne dere!

Artikler Bruk tiden din rett Fellesskapshelga 2018 Husbandet til ICEJ sommerkonferanse Glimt fra søndagens gudstjeneste Ennå er det håp! Alle trenger å kjenne seg elsket Fire in the North 2018 Flott avslutning for årets konfirmanter Team fra Ungdom i oppdrag Israel - landet Gud gav

Høytid - artikler Andakt Artikler Bønneskolen Disippelskolen Intervjuer Podcast Nyheter Misjon