09.09.2011  

Toppbilde

Ivrige studenter på menighetsbibelskolen

Det ble en inspirerende og god start på høstens kurs. Med rundt 40 påmeldte viser det seg at det er stor interesse for å studere Guds ord. Denne høsten går vi igjennom Kolosserbrevet, og etter første kveld var tilbakemeldingene udelt positive.

bilde

“Dette var en fantastisk bibelundervisning, ja, mat for sjelen. Lysten til å studere Bibelen ble tent opp igjen”, var det en deltaker som sa. En annen bemerket at denne formen for undervisning gav helt andre perspektiver enn det man fikk høre til vanlig.

bilde

Det er pastor Steinar Slotten som står for undervisningen, og han har over 20 års fartstid som bibelskolelærer. Han understreket også innledningsvis at det er forskjell på en bibelskoletime og en bibeltime. En bibeltime har ofte et begrenset mål som gjerne er avgrenset til en enkelt tale. En bibelskoletime har ikke de samme rammene. Her har man bedre tid til å ta for seg teksten på en annen måte. En kveld består av 3 skoletimer av 45 min, med en pause i mellom. Dette gir en helt annen mulighet til å ta med sider som sjelden blir belyst i en bibeltime, sa han blant annet.

Han har utbeidet et fyldig kompendium til kurset og han bruker også projektor. Første kveld tak han for seg bakgrunnen og hvorfor Paulus valgte å skrive til kolosserne. Vi gikk også igjennom første kapittel. De som trodde at 3 timer ville bli lenge å sitt på skolebenken ble overrasket over hvor fort tiden gikk.

Husgrupper

Denne høsten satser menigheten også på husgrupper i mellom kurskveldene. Steinar har laget et eget opplegg som følger det som blir undervist på menighetsskolen. Dette gir hver enkelt mulighet til å arbeide mer med stoffet.

Artikler Bruk tiden din rett Fellesskapshelga 2018 Husbandet til ICEJ sommerkonferanse Glimt fra søndagens gudstjeneste Ennå er det håp! Alle trenger å kjenne seg elsket Fire in the North 2018 Flott avslutning for årets konfirmanter Team fra Ungdom i oppdrag Israel - landet Gud gav

Høytid - artikler Andakt Artikler Bønneskolen Disippelskolen Intervjuer Podcast Nyheter Misjon