Herre, din gjerning – kall den til live i vår egen tid! Ja, kunngjør den i vår egen tid! (Hab 3:2)"/>

01.10.2010  

Bønn for Norge

Denne uka har menigheten hatt bønn og fastedager hvor vi har søkt Guds ansikt for vårt land og folk. På gulvet har det lagt et stort norgeskart hvor vi har kunnet be for de ulike landsdelene. Rundt i lokalet var det satt opp forskjellige "stasjoner" med konkrete bønneemner. Vår bønn har vært; Herre, din gjerning – kall den til live i vår egen tid! Ja, kunngjør den i vår egen tid! (Hab 3:2)

bilde

Bønn er et mektig våpen

Vi tror at konkrete bønner gir konkrete bønnesvar. Derfor har vi bedt helt konkret for ulike områder ved å sette opp ulike bønnestasjoner med helt konkrete bønneemner. Her er det Valter som ber for hele Salten distrikt. Vår bønn er at Herren må sende vekkelse over vår landsdel. Historien viser oss at det er bønn som skaper fremgang i Guds rike. Igjennom bønn kan hele samfunn forandres.


bilde

Ved en av stasjonene var det lagt frem en bok hvor det var skrevet ned personlige bønneemner. Noen kommer fra menighetens egne, mens flere av bønneemnene kommer fra mennesker som har tatt kontakt med oss. Her blir hvert enkelt bønneemne bedt for.
bilde

Helt siden nyttår har menigheten hatt bønn tirsdag, onsdag og torsdag kveld. Det som skulle være en måneds bønn går nå inn i sin tiende måned. Vi er en liten menighet, men vi har en stor Gud. Han har sagt at den som ber han får, den som leter han finner og den som banker på for ham skal det lukkes opp! (Matt.7.7f)

Artikler Starter opp med Torsdagstreff! Sterke møter preget «Bønn for Salten» Bodhild ny kasserer og regnskapsfører Menighetens nye storlederskap Store og små sang julen inn Fullt hus under årets julebord Ny Bibel-app for barn Arvinger til Guds rike! - La oss besøke Jesus i fengselet! Starter norskkurs i menigheten

Høytid - artikler Andakt Artikler Bønneskolen Disippelskolen Intervjuer Podcast Nyheter Misjon