29.09.2017  

Toppbilde

Husgruppene - tettere på hverdagen

Vi ønsker å ha møtepunkt der det er lett å be med seg venner som er undrende på dette med kristen tro. Et sted der det skal være enkelt å snakke om livet og om tro. Derfor inviterer vi alle til å være med i en mindre gruppe som møtes i hjemmene, forteller Maj Britt. Hun er hovedleder for menighetens småfellesskap. Denne høsten er tema «Bro til tro».

bilde

Gina Gjerme og Siri Kalvatn har skrevet en jordnær og enkel bok som de har kalt «Bro til tro». Her møter vi mennesker, med ulik bakgrunn, som forteller sin troshistorie. BRO er et akronym for Bønn – Relasjoner – Ord. Boken maner oss til tålmodighet og vise respekt for at Jesus møter oss der vi er i livet og at veien til tro kan å ulik lengde.

bilde

Disippelskap

Jesus har kalt oss til å være hans disipler, hans etterfølgere. En disippel er en som går i lære hos en mester. Jesus har også kalt oss til å lære videre det vi selv har lært av ham. Da må vi vise samme tålmodighet som Jesus har vist oss. Troen vokser frem gjennom bønn, relasjon og ved å dele de vi selv har opplevd.

Husgruppene er åpne for alle

Du trenger ikke å være medlem i Betania for å delta i en husgruppe. Vi ønsker at husgruppene skal være et sted hvor vi sammen kan bygge en bro til tro. Har du spørsmål eller ønsker du å være med i en husgruppe, da kan du ta kontakt med Maj-Britt mob. 90595210.

Artikler Sang julen inn Å, jul med din glede! Bruk tiden din rett Fellesskapshelga 2018 Husbandet til ICEJ sommerkonferanse Glimt fra søndagens gudstjeneste Ennå er det håp! Alle trenger å kjenne seg elsket Fire in the North 2018 Flott avslutning for årets konfirmanter

Høytid - artikler Andakt Artikler Bønneskolen Disippelskolen Intervjuer Podcast Nyheter Misjon