01.11.2016  

Toppbilde

Byggekomiteen ser fremover

Vi gleder oss over at menigheten vokser og trenger mer plass. Spesielt barne- og ungdomsarbeidet lider slik vi har det i dag, forteller Oddbjørn. Han er både med i lederskapet og i byggekomiteen, som ble valgt på siste menighetsmøte. Byggekomiteen har allerede vært på befaring, og Bjørn Høssung mener det er viktig å være fremtidsrettet, med tanke på kirkebygg.

Frem til nå er det lederskapet som har hatt ansvaret for å tenke fremover og holde trykket oppe når det gjelder spørsmål rundt nytt lokale. De siste årene har vi vurdert mange eiendommer og alternative bygg, sier pastor Steinar Slotten. Men vi har ikke funnet noe som vi har kjent fred for å gå videre med. Vi tror ikke tiden har vært inne, men at det er viktig å være våken når en mulighet åpner seg. Vi har også hatt stort fokus på å forsøke å finne en god løsning for Nordlys, skolen vår. Frem til nå har vi dessverre ikke lykkes med å få lokalisert skolen nærmere sentrum.

Denne saken var oppe på siste menighetsmøte og lederskapet foreslo da at det ble valgt en egen byggekomite. Forslaget ble enstemmig godkjent og følgende ble valgt: Oddbjørn Wårheim, Tobias og Bjørn Einar Høssung, Erling Palmar, Arnt Johan Antonsen og Kari Anne Høssung.

Byggekonto:4509.27.20857

Det er også opprettet en egen byggekonto og vi ønsker å fokusere sterkere på byggesaken fremover. Menigheten har ansatt en egen Barne- og ungdomsarbeider og vi ønsker å legge til rette slik at ikke lokalitetene hindrer en sunn utvikling.

Artikler Fullt hus under årets julebord Ny Bibel-app for barn Arvinger til Guds rike! - La oss besøke Jesus i fengselet! Starter norskkurs i menigheten Bryllupsfest etter 28 år! Husgruppene - tettere på hverdagen Årets Tentroelever En duft av Himmelen! Alle kan tale i tunger

Høytid - artikler Andakt Artikler Bønneskolen Disippelskolen Intervjuer Podcast Nyheter Misjon