05.06.2015  

Toppbilde

Styrer Gud alt eller har vi en fri vilje?

Predestinasjon er læren om at Gud på forhånd har utvalgt hvem som skal bli frelst. Paulus skriver til efeserne at Gud har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt (Ef 1:4). Er det slik at siden Gud er allvitende vet Han også på forhånd hvem i fremtiden som kommer til å bli frelst? Eller har vi som enkeltmennesker et selvstendig ansvar for hva som skjer med oss? Dette spørsmålet stilte pastor Steinar Slotten i sin tale søndag 31. mai.

Dette betyr jo dypest sett at det er Gud som styrer alt og har ansvaret for det som skjer med oss. På bakgrunn av dette er det mange som tror på «skjebnen», det som skjer er forutbestemt av Gud. Eller har vi som enkeltmennesker et selvstendig ansvar for hva som skjer med oss?

Predestinasjon eller forutbestemmelse ble aktualisert på 1500-tallet og gjelder spørsmålet om det «frie» eller «trellbundne» vilje. Er vi selv frie til å velge eller det slik at vår skjebne er forutbestemt? Er din vilje bundet er det forutbestemt hvem som blir frelst. En skjebnetro tar utgangspunkt i at det er Gud som har ansvaret for det som skjer og da blir det ikke så viktig hva jeg gjør. På den annen siden har vi den frie vilje hvor ansvaret ligger hos hvert enkelt menneske. Gud har gjort kjent sin vilje. 1Tim 2:3-4: 3 Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Guds vilje er altså at alle skal bli frelst og denne frelse har Gud gitt tilbud om i Jesus Kristus.

Leser vi nøye hva Paulus sier til efeserne så vil vi se at det Gud har forutbestemt er en frelsesplan i Kristus. Gud handler med andre ord ikke med oss som enkeltmennesker. Derfor står det I HAM var forløsning … evig liv. Det finnes to utganger av dette livet; fortapelse eller evig liv (se Joh. 3.16). Gud har gitt oss fri vilje til å velge og det valget kan ingen endre ta for oss.

Hør hele talen her

Artikler Bruk tiden din rett Fellesskapshelga 2018 Husbandet til ICEJ sommerkonferanse Glimt fra søndagens gudstjeneste Ennå er det håp! Alle trenger å kjenne seg elsket Fire in the North 2018 Flott avslutning for årets konfirmanter Team fra Ungdom i oppdrag Israel - landet Gud gav

Høytid - artikler Andakt Artikler Bønneskolen Disippelskolen Intervjuer Podcast Nyheter Misjon