bilde

06.05.2016  

Fylt!

«Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd» Apgj. 2:4

«Bli fylt av Ånden» Ef. 5:18

Når jeg blir fylt av Ånden, da er det ikke lenger plass for noe av mitt eget. For da er jeg kontrollert og preget og ledet av Ånden. Vår store svakhet er nettopp dette at vi så gjerne vil beholde ett eller flere områder i vårt liv der vi selv bestemmer. Men da er vi ikke fylt av Ånden. For det å være fylt berører hele vår person – vår vilje, våre følelser, vårt sinnelag, våre ord og handlinger, motiver og tanker, ja alt, absolutt alt. Ellers er vi ikke fylt av Ånden.

For da er jeg kontrollert og preget og ledet av Ånden. Vår store svakhet er nettopp dette at vi så gjerne vil beholde ett eller flere områder i vårt liv der vi selv bestemmer. Men da er vi ikke fylt av Ånden. For det å være fylt berører hele vår person – vår vilje, våre følelser, vårt sinnelag, våre ord og handlinger, motiver og tanker, ja alt, absolutt alt. Ellers er vi ikke fylt av Ånden.

Og her dreier det seg om noe langt mer enn et kort, salig, grepet øyeblikks henførelse, men en vandring som ikke får noen stimulans utenfra, men som drives av en kraft innenfra - fylden av den Hellige Ånd. Og kan noen drivkraft være mektigere? Kan noen innflytelse på alt hva vi er og gjør være mer dyptgående og altomfattende enn en fylde av den Hellige Ånd?

Stefanus' styrke var ikke først og fremst at han en gang tidligere var blitt fylt av Ånden, men at han også senere var full av den samme Ånd.

For det å være (ikke bare å ha vært) åndsdøpt er noe langt mer og ganske annerledes radikalt omskapende enn mange synes å tro og forstå. Ja, en kan virkelig stusse når en møter slike som kalles åndsdøpte, men som ikke synes å bære noe preg av å være det - ikke mer enn de mange andre som aldri har opplevd å bli fylt av Ånden. Grunnen til dette er nok den alvorlige sannhet at det skal langt mindre til for å hindre og bedrøve Guds Hellige Ånd, enn mange synes å være klar over. Det går slett ikke av seg selv å bli bevart i den opphøyede stilling som et åndsfylt liv betyr. Det koster, og det er nok derfor det er så få av oss som virkelig er fylt av Ånden.

Men det er her som overalt der vi svikter og kommer til kort, vi er alltid velkomne tilbake til kilden, bare vi kommer med et oppriktig hjerte og tillit til den trofaste Gud. Og hvem er det vel som ikke trenger et slikt fornyende møte med Herren? «Hold deg våken, Sions datter, fyll de tomme kar!»